Voorwaarden voor gebruik:

Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u deze site of de kleurplaten of images van deze site gebruikt. Door deze site of de kleurplaten of images van deze site te gebruiken, verklaart u deze voorwaarden voor gebruik te accepteren. Als u deze voorwaarden voor gebruik niet accepteert, wordt u verzocht geen gebruik te maken van deze site of de kleurplaten of images de kleurplaten van deze site.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN MATERIALEN: Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Lloyd Entertainment B.V.

Van dip-en-dap.nl of van enige andere website die eigendom is van Lloyd Entertainment B.V. mag geen materiaal worden gereproduceerd, gekopieerd, gepost, verzonden, opnieuw gepubliceerd, ge-upload of op enigerlei wijze gedistribueerd. U mag een kopie van het materiaal(uitsluitend kleurplaten) downloaden op een enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commercieel gebruik thuis, mits u al het copyright en overige eigendomsrechten intact laat.
Aanpassing van het materiaal of het gebruik van het materiaal voor enig ander doeleinde is een schending van copyright en van andere eigendomsrechten van Lloyd Entertainment B.V. en eigenaar van de karakters die worden gebruikt op onze site. In het kader van de overeenkomst is het gebruik van al dergelijk materiaal op enige andere website of in enige andere netwerkcomputeromgeving verboden. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen zijn eigendom van Lloyd Entertainment B.V. of rechthebbende partijen van karakters die worden gebruikt op de site.
In het geval dat u een kleurplaat download van de site, wordt u door Lloyd Entertainment B.V. een gebruikerslicentie verstrekt voor de afbeelding(en) en gegevens die zijn bijgevoegd. Lloyd Entertainment B.V. draagt geen eigendomsrechten van de kleurplaten aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de kleurplaat wordt vastgelegd, maar Lloyd Entertainment B.V. en al haar samenwerkende partijen behouden het volledige eigendomsrecht met betrekking tot de kleurplaten, en alle intellectuele eigendomsrechten die deze bevat. U mag de kleurplaten niet herdistribueren, verkopen, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, in onderdelen splitsen of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm.

Voor al uw commerciŽle mogelijkheden kunt u contact opnemen met:
Lloyd Entertainment B.V. E-mail: info@lloyd-entertainment.com

Copyrights (c) 2004 Lloyd Entertainment BV alle rechten voorbehouden